En god gärning för hälsan


Vid uppvärmning med infravärmeelement håller man i stor utsträckning luftfuktigheten konstant, vilket är särskilt bra för bland andra reumatiker. Även astmatiker och allergiker kan andas ut: Med infravärme virvlar knappt något damm upp, eftersom luftcirkulationseffekten är betydligt mindre än vid vanliga uppvärmningssystem.

Värmeelementen förbättrar klimatet i rummet, eftersom den infraröda strålningen värmer upp väggarna direkt istället för att ta omvägen via luften. Väggarna lagrar värmen och förblir därigenom torra och fria från mögelangrepp. En behaglig sidoeffekt är att värmen inte försvinner ut vid vädring.

Men infravärmen har ännu fler positiva effekter på kroppen: Den stimulerar hudens blodcirkulation och stärker immunsystemet. Dessutom stimulerar den infraröda strålningen ämnesomsättningen och har en slaggrensande effekt. Infravärme är nog den behagligaste uppvärmningsformen.